Pages

  • Poradenstvo a služby

    FENG SHUI poradenstvo, zdravé bývanie a životný štýl, posúdenie vhodnosti pozemku pre novostavbu, konzultácie pri architektonických projektoch, posúdenie vhodnosti projektu pre daný pozemok ...

  • Feng Shui

    Feng shui je veda a umenie zároveň o tom, ako žiť v súlade s prostredím, ako využiť pôsobenie priestoru a energií, ktoré sa v ňom šíria vo svoj prospech. Výber vhodného miesta a orientácia stavby v prostredí, ...

  • Projekty

    Ako prvé je potrebné urobiť analýzu priestoru. Posudzuje sa exteriér a jeho vplyv na analyzovanú budovu. Dôležité je určiť či a kde sa nachádzajú významné exteriérové prvky, ako je voda, horský masív, rušná komunikácia a podobne...

BaZi - potenciál človeka  Všetci žijeme vo svete interakcií, vo svete, kde všetko so všetkým súvisí  a navzájom sa ovplyvňuje. Každý z nás dostal pri narodení do vienka určitý potenciál. Žijeme v priestore, ktorý nás ovplyvňuje svojou energiou a veľkú rolu v našom živote zohrávajú časové vplyvy.
  Čím viac má človek rozvinuté vedomie, tým lepšie dokáže kontrolovať akékoľvek nepriaznivé vplyvy, ktoré mu život cez priestor a čas prináša. Tým menej je priestorom a časom ovplyvňovaný.
  Ale pokiaľ človek o týchto vplyvoch nevie, žije v ich područí, odnáša ho tok udalostí, ktoré nevie ovplyvniť a často svojim životom pláva ťažko a proti prúdu.
  Nástrojom, ktorý má pomôcť, aby sme žili ľahšie, v prúde a v správnom čase je BaZi. 
BaZi je diagnostikou potenciálu človeka, jeho talentov, vlastností a predispozícií, ktorými sa prejavuje navonok, alebo sú naopak skryté, častokrát v človeku neobjavené.
BaZi profil popisuje hlavné črty  osobnosti človeka, ktoré ovplyvňujú jeho prístup k životným úlohám, spôsoby interakcie s ľuďmi a výkon v práci. Slúži ako nástroj pre osobnostný a profesionálny rast. Pomáha človeku lepšie pochopiť jeho  postoje a správanie v kľúčových situáciách, pomôže mu využiť  jeho silné stránky, určiť cieľovú oblasť pre ďalší vývoj, stanoviť ciele a dlhodobé plány. Pomôže k dosiahnutiu úspechu cestou najmenšieho odporu.
  Poznaním svojho vnútorného potenciálu a poznaním časových vplyvov prichádzajúcich z vonku  dokáže človek lepšie riadiť svoj život, predvídať prichádzajúce udalosti či ľahšie sa rozhodovať pre štartovanie dôležitých aktivít v živote a v práci v správnych časových etapách života.