Pages

Hlavný vchod domu a vplyv okolitého prostredia

Hlavný vchod spolu s kuchyňou a spálňou tvoria tri piliere, tri vlastnosti obydlia, ktoré musia byť vo feng shui bezpodmienečne zhodnotené.
Vstupné dvere predstavujú „ústa domu“ pre prúdenie čchi. Preto je dôležité, aby vchod nebol negatívne ovplyvnený vonkajšími tvarmi, čiže dobré okolie má ladiť s dobrým vchodom. Pri posudzovaní vchodu je potrebné dôkladne zvážiť, čo vidíme pri pohľade dovnútra ale aj von cez vchodové dvere. Teraz si povieme o vplyvoch, ktoré pozorujeme pri pohľade von cez hlavné dvere domu.
Keď sa pozeráte od vchodu smerom von a v blízkosti, na úrovni vchodu si všimnete stĺp pouličného osvetlenia alebo iný stožiar, znamená to veľké NIE kúpe tejto nehnuteľnosti, pretože takýto stĺp má vplyv nie len na zdravie obyvateľov domu, ale má za následok aj prekážky v kariére. Pred hlavným vchodom by mal byť väčší voľný priestor, ktorý napomáha hromadeniu čchi. Vo feng shui sa snažíme nájsť čchi, zaistiť miesto k jej hromadeniu, ubezpečiť sa, že nemôže nikam uniknúť a napojiť sa na ňu. Preto ak sa pozrieme von z hlavného vchodu a v diaľke uvidíme kopec, ktorý sa nám zdá pri pohľade rovnako vysoký ako vchod, čchi v dome bude dobre chránená a obyvatelia rýchlejšie dosiahnu úspech.
Niekedy sa stane, že hlavný vchod je zatienený hustou zeleňou alebo veľkým stromom. Na vstupné dvere tak nedopadá slnečné svetlo, čo môže byť nebezpečné pre duševné zdravie obyvateľov. Veľmi nepriaznivé usporiadanie je, ak sa z vchodu pozeráme do úzkej uličky. Čchi prichádzajúca z uličky je veľmi ostrá a zasahuje vstupné dvere. Problematické môže byť aj to, ak sú vstupné dvere priamo oproti bráne na pozemok. Ak je vzdialenosť medzi bránou a dverami malá, čchi prúdi k vstupným dverám príliš rýchlo. Tento prípad je našťastie možné riešiť umiestnením elementu vody.
Tá pôsobí na čchi ako priehrada, pomáha zkľudniť prúdenie a útočný príliv energie. Ak sa postavíte do hlavných dverí a v úrovni očí zbadáte špicatú strechu, ktorá mieri do vášho vchodu je váš dom atakovaný škodlivou ohnivou energiou, čo spôsobuje v dome nešťastia a stratu zdravia. Rovnako pôsobia aj ostré hrany okolitých budov, pôsobiace na váš dom. V prípade, že priamo pred vašim domom prúdi voda a to tak, že tok je nasmerovaný kolmo na smer vchodu a je z vchodu vidieť, blokuje táto voda vstup energie do domu, čomu sa treba za každú cenu vyhnúť. Ak je pred vchodom bazén alebo jazierko, vplyv vody záleží jednak od vzdialenosti a hlavne od smeru v ktorom sa nachádza. Iba odborník na feng shui dokáže posúdiť, či je smer ovplyvnený vodou priaznivo a voda pôsobí blahodárne na vchod a celý dom, alebo naopak je voda nežiadúca.