Pages

Kuchyňa ako dôležitý prvok vo Feng shui

  Kuchyňa je jedným z troch hlavných pilierov vo feng shui, spolu s hlavným vchodom a spálňou tvoria najdôležitejšie časti domu. Prečo je taká dôležitá? Je to miesto, kde sa pripravuje potrava a ak je v kuchyni zlá energia čchi, dostáva sa do konzumovaného jedla a spôsobuje narušenie zdravia ľudí. Nesprávne umiestnenie kuchyne a zlá poloha sporáka má za následok oslabovanie zdravia, trvalé zhoršenie a skrátenie života obyvateľov.
  Pri plánovaní kuchyne si budeme v prvom rade všímať tvary. V kuchyni sa stretávajú dva elementy -oheň a voda. Drez vedľa sporáka nepredstavuje problém pokiaľ je medzi nimi priestor 30 až 60 cm. Horšie je ak je drez umiestnený priamo oproti sporáku. V takomto prípade dochádza ku konfliktu elementov, ktorý ovplyvňuje zdravie obyvateľov. Jednoduchým riešením je umiestnenie stola alebo ostrovčeka medzi drez a sporák. V súčasnosti sú v kuchyni veľmi obľúbené ostrovčeky so sporákom. Z pohľadu feng shui to nie je vhodné riešenie. Sporák by mal byť umiestnený vždy na mieste so stabilnou čchi, čiže pri pevnej stene. Umiestnenie uprostred ho vystavuje prúdeniu čchi zo všetkých strán čo nepriaznivo ovplyvňuje pripravovanú stravu a tým zdravie obyvateľov. Negatívnou čchi je sporák zasiahnutý aj v prípade, keď stojí priamo pred dverami vedúcimi do kuchyne, alebo je umiestený pod trámom.
   Správnu polohu kuchyne v rámci domu zisťujeme podľa gua domu. Kuchyňu umiestňujeme do negatívnej časti domu, kde svojou energiou potláča negatívnu čchi domu. Kuchyňa a sporák sa teda majú nachádzať v mieste s negatívnou čchi, avšak sporák musí byť otočený tak ,aby sa jeho čelná strana pozerala priaznivým smerom. Tieto výpočty sú o niečo zložitejšie, preto je lepšie nechať ich na feng shui odborníka.